Service


Vi skelner mellem indendørs service og udendørs service.

På indendørs service er du med til at holde skolen ren og pæn. Du kommer med på det team, der har ansvaret for den daglige rengøring af skolen. Det er også os, der dækker op til møder og på den måde giver gæsterne et godt indtryk af skolen.

I rengøringen af skolen får du et kendskab til de forskellige rengøringsprodukter og du lærer at anvende de forskellige redskaber. På indendørs service får du ansvar for et område og du bliver en vigtig del af helheden. Praktik på denne linje er en direkte vej ind på arbejdsmarkedet.

På udendørs service kommer du til at gå sammen med skolens ejendomsserviceteknikere (pedeller). Vi har ansvaret for skolens pillefyr og for at foretage reperationer og vedligehold af skolens bygninger. På denne linje er der mange gode praktiske og håndværksmæssige opgaver, som du kan være med til at løse.