Fakta

Bostedet Magleby

  • Botræning i botræningshuse
  • Du bor sammen med andre unge
  • Eget værelse og fælles opholdsstue, bad, køkken og udenomsfaciliteter
  • Støtte til at klare hverdag og uddannelse

Permakultur & Drivhus


Permakultur foregår for det meste i skolens drivhus, hvor vi dyrker grøntsager og krydderurter. I drivhuset lærer vi gartnerifaget, og vi har både en praktisk og en teoretisk del, så vi samtidig opnår viden om planteavl, biologi og bæredygtighed.

På Magleby skolecenter er vi i gang med at opbygge en permakultur. Det betyder, at vi har en ambition om, at det, vi foretager os, er bæredygtigt. Som eksempel har vi bygget vores eget vandingsanlæg, hvor vi bruger opsamlet regnvand til at vande med i drivhuset.

Ved at kombinere de forskellige afgrøder rigtigt, kan vi undgå at bruge kunstgødning. Hvis vi har squash, bønner og majs i samme bed, kan vi udnytte, at bønnerne fikserer luftens kvælstof og overfører den til jorden. Bønnerne kan bruge majsen til at vokse op ad og squash har brede blade, som fungerer som et bunddække. Derved mindskes fordampningen.

De dyrkede afgrøder anvendes i skolens køkken.

På Magleby Skolecenter laver vi affaldssortering. Vi frasorterer køkkenaffaldet, som bruges til kompost.

Tankegangen om bæredygtighed må meget gerne smitte af på andre områder. Derfor kan idéen om permakultur fint udbredes, så vi øver os i at indrette tilværelsen bæredygtigt.