Fakta

Rejser og oplevelser

 • Studierejse hvert efterår.
 • De seneste år gik turen til Tjekkiet, Polen og Slovenien.
 • Vi møder den store verden og udvider vores horisonter
 • Skirejse til Norge i uge 10.
 • Herlig vintersport for alle.

Bliv god til computer


Formålet med IT og Medie er at lære om computere og IT og styrke den studerende indenfor IT & Medie med henblik på klargøring til fortsat uddannelse eller erhvervsarbejde. Der er fokus på opøvelse af færdigheder, således at de studerende bliver istand til at udføre de forskellige IT opgaver.

Dette gøres i samarbejde med den studerende da arbejdsområderne bliver sat op efter interesse og hvad der bør læres i den sammenhæng. Planen for den enkelte studerende bliver bygget op af følgende hovedområder:

 • Film
 • Foto
 • Mobiler og Apps
 • Videnskab/Forskning/Diskussion
 • Programmering/CMS/Hjemmeside
 • Robotter – LEGO Mindstorm
 • Spil og læring
 • Server
 • IT-Support
 • Praktik

Delmål: Der vil løbende være mindre prøver for at følge udvikling og se hvilke områder der skal repeteres, styrkes eller læres.

Der vil også være større prøver som vil køre over en længere periode for at den studerende kan fordybe sig i opgaven. Disse prøver vil typisk have flere valgmuligheder at vælge imellem og for udarbejdelse såsom fremlæggelse, stil og PowerPoint præsentation for enten IT lærer eller større antal personer.

Prøverne vurderes konstruktivt og den studerende får feedback ud fra den løste opgaveløsning med det formål at styrke mundtligt og skriftligt samt selvtillid for at fremvise en opgave.

Til IT & Medie følges udviklingen også med vores såkaldte krydsbøger som giver overblik over hvad den studerende lærer og mangler at lære indenfor et given område. Der arbejdes primært med 2 krydsbøger, en generel ”medie og information” og den mere specifikke ”IT-tekniker”.

Praktikforløb er også en vigtig del i flere af områderne og derfor arbejdes der også på at komme ud i virksomheder der kan dække disse områder, dette gøres i samarbejde med den studerende.

I løbet af året vil der også være forskellige ekskursioner af forskellig art.

Arbejdsopgaver: Flere af arbejdsområderne vil dække opgaver på skolen, dette kan f.eks. være reparation, opsætning eller support af skolens IT udstyr, arbejde på skolens hjemmeside, fremstilling af foto, hjælp eller fremstilling af film.

For den nysgerrige eller bare har interesse i at lære noget om computere og hvordan de fungerer, vil der også være mulighed for at starte med det helt simple og basale, dette gælder dog også for de andre hovedområder.

Samarbejde: Udover Magleby Skolecenter arbejder vi også sammen med Skolerne i Boserup som også har en medielinje.

Ugeplan: Den studerendes ugeplan planlægges ud fra hovedområderne således at det er tilpasset f.eks. når der er større opgaver eller emner der arbejdes med. Der kan fastsættes fra 2 lektioner ugentligt til flere alt efter behov og hvilke andre produktioner man arbejde med i løbet af ugen.